Jaostot ja ryhmät

Jaostot ja ryhmät


Elinkeinoryhmä

Naantalin Yrittäjät ry:n elinkeinoryhmän tehtävä on pitkän aikavälin strateginen suunnittelu ja elinkeino-ohjelman pävittäminen sekä toteutuksen seuranta.  Ryhmän kokouksiin osallistuvat Naantalin Yrittäjien hallituksen jäsenet sekä 4-6 Naantalin kaupungin luottamushenkilöä.


Naantalin Naisyrittäjät

Naantalin Naisyrittäjät toimivat projekti- ja teemakohtaisesti järjestäytyvissä ryhmissä. Jaoston toimintaan kuuluvat mm. NaisSunday- tapahtuma ja Taidetaivallus. Naantalin Naisyrittäjien yhteyshenkilö on Maarit Lievejärvi, Naantalin keskustassa sijaitsevan Suutariesteri-liikkeen yrittäjä.


Teollisuusjaosto

Teollisuusjaosto keskittyy mm. rakentamisen, logistiikan sekä teollisen tuotannon yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen. Jaostoon kutsutaan eri toimialojen ja keskeisten sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita alueen yrityksistä. Teollisuusjaoston yhteyshenkilö on Kristiina Sunell.